Translatica, kierunek angielsko-polski

pay back czasownik;
odpłacać przenośne;
zwracać;
spłacać finanse;
spłacić finanse;
oddawać;
zwrócić;
oddać;
pokryć;
odpłacić przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich