Translatica, kierunek angielsko-polski
patent czasownik;
opatentować prawo, informatyka;
patentować prawo, informatyka;
zastrzec;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich