Translatica, kierunek angielsko-polski
overhead przymiotnik;
górny;
napowietrzny techniczny;
ogólny;
nadziemny;
globalny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich