Translatica, kierunek angielsko-polski
outwardly przysłówek;
pozornie;
na pozór;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich