Translatica, kierunek angielsko-polski

nothing of the kind!
nic z tych rzeczy potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich