Translatica, kierunek angielsko-polski
multiply czasownik;
mnożyć matematyka, szkolnictwo, informatyka, przenośne;
rozmnażać biologia, medycyna;
pomnożyć matematyka, przenośne;
pomnażać matematyka;
rozmnożyć biologia, medycyna;
rozmnażać się biologia;
plenić;
zwielokrotnić matematyka, przenośne;
namnożyć książkowe, oficjalne;
krzewić;
namnażać książkowe, oficjalne;
rozmnożyć się biologia;
rosnąć;
powielać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich