Translatica, kierunek angielsko-polski
motivation rzeczownik;
motywacja książkowe, oficjalne;
doping;
motyw;
mobilizacja książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich