Translatica, kierunek angielsko-polski
minor przymiotnik;
drobny;
minorowy muzyka;
molowy muzyka;
niepełnoletni techniczny;
małoletni prawo;
niewielki;
a-moll muzyka;
młodszy;
mollowy;
nieletni;
nieważny;
mały;
mniejszy;
poboczny;
lekki;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich