Translatica, kierunek angielsko-polski
midst rzeczownik;
środek;
w środku;
centrum;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich