Translatica, kierunek angielsko-polski
merit rzeczownik;
zasługa;
zaleta;
wartość;
przymiot;
cnota archaiczne, książkowe, oficjalne;
meritum;
zasługi;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich