Translatica, kierunek angielsko-polski

medium rzeczownik;
środek;
medium fizyka;
ośrodek;
pożywka botanika, ogrodnictwo, medycyna;
nośnik informatyka;
czynnik chemia, techniczny;
podłoże botanika, ogrodnictwo;
sposób;
metoda;
średnia;
środek masowego przekazu techniczny;
środek wyrazu sztuka;
środek przekazu kino, teatr, telewizja, radio;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich