Translatica, kierunek angielsko-polski

market opportunities rzeczownik;
szanse na rynku ekonomia, prawo;
możliwości ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich