Translatica, kierunek angielsko-polski
manor rzeczownik;
dwór celownik;
posiadłość ziemska historia, ekonomia, prawo;
włość celownik;
majątek;
dworek;
rezydencja ziemska celownik;
dworkowy;
dworowy;
dominium;
dworka;
folwark;
włości;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich