Translatica, kierunek angielsko-polski
manoeuvre czasownik;
manewrować ang. brytyjska, przenośne;
lawirować ang. brytyjska;
kierować ang. brytyjska, przenośne;
wmanewrować ang. brytyjska, książkowe, oficjalne;
manipulować ang. brytyjska;
wmanewrowywać ang. brytyjska, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich