Translatica, kierunek angielsko-polski
lock up czasownik;
zamknąć potoczne, nieoficjalne;
zamykać potoczne, nieoficjalne;
uwięzić;
wsadzić;
wsadzać;
przymknąć potoczne, nieoficjalne;
przymykać potoczne, nieoficjalne;
więzić;
zamrozić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich