Translatica, kierunek angielsko-polski
litigation rzeczownik;
spór;
sprawa sądowa finanse, prawo;
proces;
spór sądowy finanse, prawo;
proces sądowy finanse, prawo;
procesy sądowe ekonomia, prawo;
sądowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich