Translatica, kierunek angielsko-polski
let in czasownik;
wpuścić;
napuszczać potoczne, nieoficjalne;
nabrać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich