Translatica, kierunek angielsko-polski
invalid przymiotnik;
nieważny administracja, prawo, informatyka;
nieprawomocny administracja, prawo;
niedopuszczalny informatyka;
nieprawidłowy informatyka;
błędny informatyka;
słaby;
ułomny;
niepoprawny informatyka;
bezskuteczny prawo;
niewłaściwy informatyka;
kaleki;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich