Translatica, kierunek angielsko-polski
internal przymiotnik;
krajowy;
domowy;
intymny;
wewnątrz;
miejscowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich