Translatica, kierunek angielsko-polski
interact czasownik;
oddziaływać chemia, medycyna;
oddziałać chemia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich