Translatica, kierunek angielsko-polski
in arrears przysłówek;
zaległy ekologia, finanse, prawo;
opóźniony finanse, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich