Translatica, kierunek angielsko-polski
impose czasownik;
narzucać;
narzucić;
wymierzać bezpieczeństwo publiczne;
wymuszać;
wymusić;
nakazać;
dyktować;
przełamać drukarstwo;
wymierzyć bezpieczeństwo publiczne;
okładać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich