Translatica, kierunek angielsko-polski
important przymiotnik;
ważny;
doniosły;
znaczący;
poczesny książkowe, oficjalne;
poważny;
istotny;
ważki informatyka, książkowe, oficjalne;
wielki;
znaczny;
poważać;
wydatny;
wybitny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich