Translatica, kierunek angielsko-polski
impact czasownik;
wpływać;
mieć wpływ techniczny;
działać;
wgniatać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich