Translatica, kierunek angielsko-polski
iamb rzeczownik; → jamb
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich