Translatica, kierunek angielsko-polski
hypothesis rzeczownik;
hipoteza matematyka, medycyna, filozofia, informatyka;
teoria przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich