Translatica, kierunek angielsko-polski
honestly przysłówek;
uczciwie;
szczerze;
rzetelnie;
naprawdę;
doprawdy;
godziwie;
legalnie;
solidnie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich