Translatica, kierunek angielsko-polski
hill rzeczownik;
wzgórze geografia, finanse;
pagórek geografia;
górka geografia;
góra;
wzgórek techniczny;
górkowy;
wzgórza;
wzgórze;
kopiec;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich