Translatica, kierunek angielsko-polski
hardship rzeczownik;
trud;
bieda;
niewygoda;
męka;
ubóstwo;
znój;
niedola;
mizeria;
problem;
trudy;
trudy;
ciężar;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich