Translatica, kierunek angielsko-polski

hand back czasownik;
zwrócić;
zwracać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich