Translatica, kierunek angielsko-polski
guess czasownik;
zgadywać ang. amerykańska, techniczny;
odgadywać ang. amerykańska;
domyślać się ang. amerykańska, techniczny;
przypuszczać ang. amerykańska, techniczny;
zgadnąć;
sądzić ang. amerykańska;
dorozumieć celownik;
myśleć ang. amerykańska;
miarkować ang. amerykańska;
dorozumiewać celownik;
zakładać ang. amerykańska;
przewidywać ang. amerykańska;
domniemywać ang. amerykańska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich