Translatica, kierunek angielsko-polski
guaranty rzeczownik;
gwarancja;
poręczenie finanse;
rękojmia;
poręka;
żyro;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich