Translatica, kierunek angielsko-polski
grandiloquence rzeczownik;
górnolotność literackie;
grandilokwencja książkowe, oficjalne, literackie, pejoratywne;
patos pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich