Translatica, kierunek angielsko-polski
grand total rzeczownik;
ogólna suma finanse, prawo;
globalna suma ekonomia, prawo;
ogółem finanse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich