Translatica, kierunek angielsko-polski
give way czasownik;
ulegać;
ustępować pierwszeństwa ang. brytyjska, bezpieczeństwo publiczne;
poddać;
poddawać;
ustąpić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich