Translatica, kierunek angielsko-polski
give in czasownik;
ulegać;
ulec;
poddawać;
poddać;
ustąpić;
ulegnąć;
kapitulować przenośne;
oddawać;
podawać;
podać;
opuścić ręce przenośne;
opuszczać ręce przenośne;
oddać;
wręczać;
dawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich