Translatica, kierunek angielsko-polski

give a speech czasownik;
wygłosić przemowę książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich