Translatica, kierunek angielsko-polski
genus rzeczownik;
rodzaj zoologia;
klasa;
kategoria;
gatunek;
rodzaj;
genera;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich