Translatica, kierunek angielsko-polski
footnote rzeczownik;
przypis nauki ścisłe, informatyka;
notka;
glosa językoznawstwo, książkowe, oficjalne;
odsyłacz;
notatka;
dopisek;
komentarz;
notkowy;
glosowy;
przypisek książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich