Translatica, kierunek angielsko-polski
express przymiotnik;
wyraźny prawo, książkowe, oficjalne;
umyślny;
wierny;
jasny;
solenny książkowe, oficjalne;
dokładny;
specjalny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich