Translatica, kierunek angielsko-polski
explicitly przysłówek;
wyraźnie;
otwarcie;
explicite;
jawnie;
jasno;
wprost;
stanowczo;
formalnie;
otwierać;
dobitnie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich