Translatica, kierunek angielsko-polski
explicate czasownik;
rozwijać;
objaśniać książkowe, oficjalne;
eksplikować książkowe, oficjalne;
objaśnić książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich