Translatica, kierunek angielsko-polski
expiry rzeczownik;
utrata ważności ekonomia, prawo;
upływ terminu finanse, prawo;
upływ ang. brytyjska;
koniec okresu ważności finanse, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich