Translatica, kierunek angielsko-polski
entitle czasownik;
uprawniać prawo;
upoważniać techniczny;
uprawnić;
nazwać;
nazywać;
dawać tytuł ekonomia, prawo;
mianować;
tytuł;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich