Translatica, kierunek angielsko-polski
engraving rzeczownik;
sztych sztuka;
rycina;
grafika;
grawerstwo sztuka;
grawiura celownik;
grawerowanie techniczny;
grawerunek celownik;
rytowanie;
ryt;
grawerka;
rytowy;
grawerski;
rycie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich