Translatica, kierunek angielsko-polski
emptor rzeczownik;
nabywca prawo, handel;
kupujący prawo, handel;
kupny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich