Translatica, kierunek angielsko-polski
elevate czasownik;
podnosić;
wywyższać książkowe, oficjalne;
wznosić;
wynosić przenośne;
wznieść;
unosić;
wywyższyć książkowe, oficjalne;
budować;
wypiętrzyć geologia;
wypiętrzać geologia;
wywindować potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich