Translatica, kierunek angielsko-polski
editorial board rzeczownik;
kolegium redakcyjne ekonomia, prawo;
zespół redakcyjny finanse, prawo;
redakcja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich