Translatica, kierunek angielsko-polski
eat up czasownik;
zjeść;
zjadać;
wyjeść;
wyjadać;
zeżreć;
zżerać;
pożerać;
wyżerać;
żreć przenośne, potoczne, nieoficjalne;
dojeść;
objadać;
dojadać;
obeżreć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich