Translatica, kierunek angielsko-polski
drop down czasownik;
spadać;
upadać;
opadać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich